آماده سازی

این مورد را ارزیابی کنید
(2 رای‌ها)

آماده سازی

در زمان طراحی آسانسورها می بایست شرایطی را برای چاه ،چاهک ، موتورخانه در نظر گرفت. ابعاد چاهک آسانسورها بر اساس ظرفیت آسانسور تعیین می شود و لذا پس از انتخاب آسانسور اندازه های شاقول شده مورد نیاز آسانسورها توسط شرکت فروشنده آسانسور ارائه و بر اساس آن باید چاهکها ساخته شود .

تنها در زمانی که چاهک قبلاً ساخته شده است باید شرایطی فراهم شود تا شرکت طراح آسانسور با اندازه گیری دقیق نقشه های اجرائی را بر اساس شرایط موجود طراحی  و ارایه نماید .

جهت جلوگیری از هدر رفتن زمان اجرا ، و همچنین جلوگیری از هزینه های سربار ، رعایت برخی نکات ضروری به نظر میرسد.

مرحله اول) آماده سازی کف چاله آسانسور :پلان کف جاهک

الف: جهت نصب آسانسور ارتفاع مورد نیاز از کف چاله تا سطح کف سازی شده اولین توقف آسانسور  بر اساس سرعت نامی آسانسور متفاوت میباشد.

و باید در هنگام گودبرداری با مشاوره  شرکت طراح تعیین و فضای مورد نیاز تامین گردد.

این فضا جهت نصب قطعات آسانسور و همچنین تامین جان پناه  اجرا می گردد.

مرحله دوم) بتون ریزی کف چاهک:

بتون ریزی کف چاهک  با توجه به شرایط ساختمان ، ظرفیت و سرعت آسانسور و نوع همچنین  نوع آن متفاوت خواهد بود .

 در این بخش باید آماده سازی کف چاهک جهت نصب سازه فلزی و همچنین نصب بافر ها و سایر تجهیزات آسانسور و نیز  ایزولاسیون کف چاهک برای جلوگیر از آب را در نظر داشت.

مرحله سوم ) عملیات آهن کشی( سازه فلزی) چاهک آسانسور:

انتخاب نوع پرفیل مورد نیاز بر اساس ارتفاع و ظرفیت آسانسور تعیین میگردد تا سازه ای متناسب اجرا شود. این امر توسط شرکت طراح آسانسور پیشنهاد می شود.

مرحله پنجم )دیوارکشی اطراف چاه و چاهک

دیواره چاه باید بوسیله ورق و یا مصالح سیمانی پوشانده شده و حتما ایجاد گرد و خاک ننماید

مرحله ششم)ایجاد موتورخانه(در آسانسور های دارای موتورخانه):

اتاق موتورخانه بر حسب ابعاد و نقشه اجرایی شرکت طراح اجرا می گردد و رعایت ابعاد و اندازه های زیر الزامی است:

ارتفاع از روی کف تمام شده آخرین توقف تا زیر سقف اطاق موتورخانه حداقل نباید کمتر از ۶ متر باشد.

اتاق موتورخانه باید درب با عرض ورودی حداقل ۸۰cm داشته باشد.

اتاق موتورخانه باید دارای پنجره جهت تهویه باشد.

نصب هواکش مناسب در موتورخانه (حداقل با فن ۲۵۰ CFM )

نصب قلاب فلزی در بالای چاهک آسانسور روی سقف موتورخانه مناسب برای حداقل ۲۰۰۰ kg وزن

فضای موتورخانه همیشه باید دمای مناسب داشته باشد (بین ۵ الی ۴۰ درجه سانتیگراد)

نصب تابلو برق سه فاز طبق مشخصات مورد تأیید شرکت فروشنده آسانسور در موتورخانه

اجرای کابل کشی برق سه فاز تا موتورخانه جهت نصب به تابلو برق سه فاز

اورهد چاهک آسانسور:

فاصله کف بالاترین طبقه تا زیر سقف چاه آسانسور را اورهد می نامند.

در طبقه آخر که محل استقرار آخرین درب آسانسور میباشد فاصله اورهد(طاق بالای چاله آسانسور) تا کف طبقه آخر حداقل به فاصله ای به ارتفاع۳۸۰ سانتیمتر دارد.
یعنی به صورت ساده تر از کف طبقه آخر تا طاقی که بتون ریزی میشود و موتور آسانسور بر روی آن قرار می گیرد به ارتفاع۳۸۰ تا 400 سانتیمتر نیاز دارد.

مرحله نهم)بتون ریزی سقف چاهک (در آسانسورهای کششی):

بعد از اتمام عملیات نصب درب و ریل و صدور تأییدیه عملیات توسط فروشنده آسانسور باید طبق مشخصات فنی محل نصب ریلها نسبت به اجرای قالب گذاری آرماتور بندی و بتون ریزی اقدام گردد.

زمان لازم جهت استحکام بتون حدود ۱۵ روز می باشد.

ضمناً مقدار نیروی وارده به سقف بتونی چاهک آسانسور (نیروی دینامیکی Dynamic ) بشرح زیر می باشد:

آسانسور ۴ نفره          حدود       ۳۰۰۰ کیلوگرم

آسانسور ۶ نفره         حدود       ۳۲۰۰ کیلوگرم

آسانسور ۸ نفره         حدود       ۳۸۵۰ کیلوگرم

آسانسور ۱۵ نفره       حدود       ۶۲۰۰ کیلوگرم

اطلاعات تماس دفتر راهمان آسانسور تنکابن

 09123449347               01154210069

   Raahmanasansor@gmail.com

آدرس راهمان آسانسور در تنکابن:
میدان امام - خیابان جمهوری - خیابان فرهنگ - ساختمان فریما - طبقه 3

اطلاعات تماس دفتر راهمان آسانسور رامسر                     

  09123706591            01155244040
    Raahmanasansor@gmail.com

آدرس راهمان آسانسور در رامسر:
دوراهی کتالم - بلوار 22 بهمن